atsirašinėtojas

atsirašinėtojas
atsirašinė́tojas, -a smob. (1) kas atsirašinėja: Laikraščio redakcija turėtų sistemingai informuoti partijos rajono komitetą apie kritikos užgniaužėjus, atsirašinėtojus (sov.) sp. \ rašinėtojas; aprašinėtojas; atsirašinėtojas; nurašinėtojas; perrašinėtojas; prirašinėtojas; surašinėtojas; užrašinėtojas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atsirašinėtojas — atsirašinėtojas, atsirašinėtoja dkt. Atsirašinėtojų atsiųsti̇̀ atsãkymai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprašinėtojas — aprašinėtojas, a smob. (1) Š kas aprašinėja: Aš kiek galėdamas vengiau klaidų, už kurias dažnai labai teisingai kaltinami kelionių aprašinėtojai J.Balč. rašinėtojas; aprašinėtojas; atsirašinėtojas; nurašinėtojas; perrašinėtojas; prirašinėtojas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašinėtojas — nurašinėtojas, a smob. (1) kas nurašinėja: Jis laikydavo nurašinėtojus, kurie turėjo nurašinėti knygas rš. rašinėtojas; aprašinėtojas; atsirašinėtojas; nurašinėtojas; perrašinėtojas; prirašinėtojas; surašinėtojas; u …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrašinėtojas — perrašinėtojas, a smob. (1); LL189 kas perrašinėja: Gaidų perrašinėtojas rš. Atrandame perrašinėtojų per neįsižiūrėjimą pakeistas vienas raides kitomis rš. rašinėtojas; aprašinėtojas; atsirašinėtojas; nurašinėtojas; perrašinėtojas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirašinėtojas — prirašinėtojas, a smob. (1) kas prirašinėja: Į dienos šviesą jie išvelka pakampėse tūnančius grobstytojus, prirašinėtojus, dykaduonius sp. rašinėtojas; aprašinėtojas; atsirašinėtojas; nurašinėtojas; perrašinėtojas; prirašinėtojas; surašinėtojas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surašinėtojas — surašinėtojas, a smob. (1) 1. L80 kas surašinėja: Dabar yra siuntinėjami surašinėtojai kaimo buities Vaižg. 2. refl. kas susirašinėja, koresponduoja: Iš dailių laiškelio raidžių ėmė kyšoti šypsąs mano susirašinėtojos veidelis rš. rašinėtojas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrašinėtojas — užrašinėtojas, a smob. (1) 1. LL310 kas užrašinėja: Antanas Juška yra vienas iš žymiausių lietuvių tautosakos užrašinėtojų XIX amžiuje LKIII555. 2. užsakinėtojas ką pirkti: Dalgių ažurašinėtojai ažurašinėj[o] dalges pirkt Dv. rašinėtojas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”